WLT xx/La
Rad precíznych váh ktoré sa vyznačujú celokovovou konštrukciou.
Váhy WLT sú zaradené do II triedy presnosti ( e = 10 d )
WLT 36L.jpg
WLT 3/6/L
 • veľký podsvietený grafický displej
 • odolná membránová klávesnica
 • odolná celokovová konštrukcia
 • veľká antikorová miska
 • zabezpečenie proti preťaženiu nadmernou hmotnosťou
 • funkčné ikony indikujúce aktuálny stav
 • externá kalibrácia
 • tarovanie v celom rozsahu
Model
Váživosť
Rozlíšenie
Opakovateľnosť
Miska
WLT 3/6/L
3/6 kg
0,05/0,1 g
0,05/0,1 g
165×165 mm
WLT 36L2.jpg
WLT 3/6/L2
 • rozsiahle voliteľné menu v dvoch jazykoch
 • váženie a počítanie kusov
 • sériové rozhranie RS 232C
 • výstup na prídavný displej, externý spínač a PC klávesnicu
 • hodiny reálneho času, dátum
 • výstupy zodpovedajúce GLP
Model
Váživosť
Rozlíšenie
Opakovateľnosť
Miska
WLT 3/6/L2
3/6 kg
0,05/0,1 g
0,1/0,2 g
300×300 mm
WLT 6/12/L2
6/12 kg
0,1/0,2 g
0,1/0,2 g
300×300 mm
WLT 12/30/L2
12/30 kg
0,2/0,5 g
0,2/0,5 g
300×300 mm
WLT 30/60/L2
30/60 kg
0,5/1 g
0,5/1 g
410×410 mm
WLT 36X.jpg
WLT 3/6/X
Váhový systém na počítanie kusov pozostávajúci zo samostatnej váhy.
Na váženie malých kusov a prídavnej plošiny na váženie veľkých kusov.
Na požiadanie je možné dodať váhový systém i s inou plošinou.
K ľubovolnej váhe WLT je možné pripojiť až 4 vážiace plošiny.
Model
Váživosť
Rozlíšenie
Opakovateľnosť
Miska
WLT 3/6/X
3/6 kg
0,05/0,1 g
0,05/0,1 g
165×165 mm
plošina
150 kg
5 g
5 g
410×410 mm

 

Laboratórne váhy

ABS/ABJ – analytická

ABT – analytická

AES/AEJ – analytická

EW – analytická

MLB – váhosušičkaMLS – váhosušičkaMRS – váhosušičkaEG – precízna
EWB – precíznaPLE – precízna